Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του ασθενοφόρου ΚΗΙ 3350 του τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του ασθενοφόρου ΚΗΙ 3350 του τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΛΑΔΙΑ 15W40 6
2 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1
3 ΜΠΟΥΖΙ 4
4 ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1
5 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 2
6 ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ 1

ΣΥΝΟΛΟ 190,75 €

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

1 SERVICE (ΑΝΤ/ΣΗ ΛΑΔΙΑ & ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ) -
2 ΑΝΤ/ΣΗ ΜΠΟΥΖΙ -
3 ΑΝΤ/ΣΗ ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ -
4 ΑΝΤ/ΣΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ -
5 ΑΝΤ/ΣΗ ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ -
6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΠΛΑΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 297,60 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 488,35 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8066/2018
ΑΔΑ ΩΥΑ6ΟΡ1Π-ΓΞΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2018 - Ωρα 11:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear