Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή ασθενοφόρου του τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή ασθενοφόρου του τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΛΑΔΙΑ 15W40 6
2 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1
3 ΜΠΟΥΖΙ 4
4 ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1
5 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 2
6 ΤΑΚΑΚΙΑ 1

ΣΥΝΟΛΟ 160,54 €

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

1 SERVICE (ΑΝΤ/ΣΗ ΛΑΔΙΑ & ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ) -
2 ΑΝΤ/ΣΗ ΜΠΟΥΖΙ -
3 ΑΝΤ/ΣΗ ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ -
4 ΑΝΤ/ΣΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ -
5 ΑΝΤ/ΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 155,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 315,54 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8052/2018
ΑΔΑ Ψ0ΒΒΟΡ1Π-ΟΙΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2018 - Ωρα 11:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear