ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ MERCEDES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ MERCEDES

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α 6510902952 1τεμ.
2) ΜΠΕΚ Α 6510703087 80 4τεμ.
3) ΡΟΔΕΛΑ Α 6110170060 4τεμ.
4) ΒΙΔΑ Α 0019902607 4τεμ.
5) ΑΛΟΙΦΗ ΜΠΕΚ Α 0019894251 10 1τεμ.
6) ΚΑΛΥΜΜΑ Α 6511500067 4τεμ.
7) ΦΛΑΝΤΖΑ Α 0259971245 4τεμ.
8) ΕΡΓΑΣΙΑ
Αριθμός Εντολής 10 & 11/28-01-2021
ΑΔΑ 9ΞΓΡΟΡ1Π-ΥΣΧ
ΑΔΑΜ 21PROC008229964
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear