ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 30/19-04-2018
ΑΔΑ Ω4ΕΘΟΡ1Π-13Ε
ΑΔΑΜ 18REQ002909009
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear