ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 4092 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 4092 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕΞΙΟ ΦΤΕΡΟ-ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ-ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 4/26-02-2020
ΑΔΑ Ω63ΡΟΡ1Π-ΥΜ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear