Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ασθενοφόρου οχήματος ΚΗΗ- 1367 του ΕΚΑΒ Παραρτήματος Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ασθενοφόρου οχήματος ΚΗΗ- 1367 του ΕΚΑΒ Παραρτήματος Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών (αισθητήρας γωνίας τιμονιού) για την επισκευή του ασθενοφόρου οχήματος ΚΗΗ- 1367 του ΕΚΑΒ Παραρτήματος Μυτιλήνης
Αριθμός Εντολής 258/28-09-2020
ΑΔΑ 6Φ0ΝΟΡ1Π-77Ω
ΑΔΑΜ 20PROC007385717
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear