ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΟ-5270 VW TRANPORTER T5 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΟ-5270 VW TRANPORTER T5 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΟ-5270 VW TRANPORTER T5 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 191/24-09-2019
ΑΔΑ Ψ05ΖΟΡ1Π-ΩΟ0
ΑΔΑΜ 19PROC005638890
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear