Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του ΕΚΑΒ Λαμίας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του ΕΚΑΒ Λαμίας

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Αντικείμενο των πέντε διακριτών συμβάσεων είναι η προμήθεια ανταλλακτικών για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων των οίκων κατασκευής RENAULT (4.000,00€), FIAT (6.000,00€), CITROEN (15.000,00€), MERCEDES (14.000,00€) και VW (21.000,00€) του ΕΚΑΒ Λαμίας. Στις προαναφερόμενες αξίες συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ24%.
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-08-2023
Αριθμός Διακήρυξης 4/2023
ΑΔΑ 6ΤΧΣΟΡ1Π-Κ01
ΑΔΑΜ 23PROC013196218
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-09-2023 - Ωρα 23:59
Αρχείο PDF pdf
Bear