ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ VW T5 TRANSPORTER MODEL’09 KHI 8932 ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WV1ZZZ7HZ9H164644 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ VW T5 TRANSPORTER MODEL’09 KHI 8932 ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WV1ZZZ7HZ9H164644

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ VW T5 TRANSPORTER MODEL'09 KHI 8932 ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WV1ZZZ7HZ9H164644.
1. ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, 071115562C, 1 TMX.
2. ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 7Η0127401Β, 1 TMX.
3. TAΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ , 7Η0698451Β, 2 TMX.
H MEIOΔΟΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.
Αριθμός Εντολής 131/09-08-2017
ΑΔΑ 7Γ0ΥΟΡ1Π-ΧΞΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear