Προμήθεια ανταλλακτικών για το service του ΚΗΗ-3930 ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το service του ΚΗΗ-3930 ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών για το service του ΚΗΗ-3930 ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Σάμου
Αριθμός Εντολής 173/26-06-2020
ΑΔΑ ΨΝΥΗΟΡ1Π-ΞΞΩ
ΑΔΑΜ 20PROC006936927
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear