ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ PEUGEOT ΤΥΠΟΥ BOXER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ PEUGEOT ΤΥΠΟΥ BOXER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ PEUGEOT τύπου BOXER
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 5/29-01-2019
ΑΔΑ 78ΖΠΟΡ1Π-Ρ5Ζ
ΑΔΑΜ 19REQ004385795
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-02-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear