ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 162/11-10-2017
ΑΔΑ ΩΜΣ3ΟΡ1Π-0ΩΜ
ΑΔΑΜ 17REQ002074019
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear