ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT BOXER , VW CADDY , CITROEN JUMPER II ΚΑΙ FIAT DUCATO, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT BOXER , VW CADDY , CITROEN JUMPER II ΚΑΙ FIAT DUCATO, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT BOXER , VW CADDY , CITROEN JUMPER II ΚΑΙ FIAT DUCATO, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 139/13-12-2022
ΑΔΑ ΨΧΣ3ΟΡ1Π-ΨΞ1
ΑΔΑΜ 22REQ011766158
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-12-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear