ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ SUZUKI KLV 1000 MODEL’2009 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ SUZUKI KLV 1000 MODEL’2009

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή SUZUKI KLV 1000 MODEL'2009
ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ JSKBS112100100455
Τα ανταλλακτικά θα μπορούν να είναι πρώτης τοποθέτησης
(OEM,OES) ή εφάμιλλης ποιότητας (matching quality) και να
συνοδεύονται από την προβλεπόμενη από τον νόμο εγγύηση και
πιστοποίηση που βεβαιώνει ότι πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια του
κατασκευαστή.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
Αριθμός Εντολής 33/20-04-2018
ΑΔΑ 65ΩΩΟΡ1Π-1Μ2
ΑΔΑΜ 18REQ002910386
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear