ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑWASAKI KLR 650 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑWASAKI KLR 650

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: JKAKL650CCDA02162
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα ανταλλακτικά θα μπορούν να είναι πρώτης τοποθέτησης
(OEM,OES) ή εφάμιλλης ποιότητας (matching quality) και να
συνοδεύονται από την προβλεπόμενη από τον νόμο εγγύηση και
πιστοποίηση που βεβαιώνει ότι πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια του
κατασκευαστή.
Αριθμός Εντολής 34/20-04-2018
ΑΔΑ 67ΨΔΟΡ1Π-ΡΡΒ
ΑΔΑΜ 18REQ002955728
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear