ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MERCEDES SPRINTER ΚΑΙ SMART – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MERCEDES SPRINTER ΚΑΙ SMART

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ MERCEDES SPRINTER ΚΑΙ SMART:
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα ανταλλακτικά θα μπορούν να είναι πρώτης τοποθέτησης
(OEM,OES) ή εφάμιλλης ποιότητας (matching quality) και να
συνοδεύονται από την προβλεπόμενη από τον νόμο εγγύηση και
πιστοποίηση που βεβαιώνει ότι πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια του
κατασκευαστή.
Αριθμός Εντολής 31/20-04-2018
ΑΔΑ Ω437ΟΡ1Π-ΞΙΔ
ΑΔΑΜ 18REQ002909401
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear