ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MERCEDES SPRINTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MERCEDES SPRINTER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Τα ανταλλακτικά θα μπορούν να είναι πρώτης τοποθέτησης
(OEM,OES) ή εφάμιλλης ποιότητας (matching quality) και να
συνοδεύονται από την προβλεπόμενη από τον νόμο εγγύηση
και πιστοποίηση που βεβαιώνει ότι πληρούν τα ποιοτικά
κριτήρια του κατασκευαστή.
• ΤΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΜΕ Α/Α Ν'1 ΑΦΟΡΟΥΝ MERCEDES SPRINTER
MODEL'2004 ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WDB9036621R611733.
• ΤΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΜΕ Α/Α ΑΠΟ Ν'2 ΕΩΣ Ν'12 ΑΦΟΡΟΥΝ MERCEDES
SPRINTER MODEL' 2014 ΜΕ ENΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ:
WDB906633S905837.
• ΤΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΜΕ Α/Α AΠΟ Ν'13 ΕΩΣ Ν' 14 ΑΦΟΡΟΥΝ MERCEDES
SPRINTER MODEL' 2016 ΜΕ ENΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ:
WDB9066331P310809.
ΤΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α/Α Νο 1, 8, 9, 13 ΚΑΙ 14 ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΓΝΗΣΙΑ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Εντολής 128/05-11-2019
ΑΔΑ 9Ο14ΟΡ1Π-ΦΓΜ
ΑΔΑΜ 19REQ005802546
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear