ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MERCEDES 416 CDI. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MERCEDES 416 CDI.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ MERCEDES 416 CDI, MODEL'13/3/2006
Αριθμός Εντολής 161/10-10-2017
ΑΔΑ Ω72ΓΟΡ1Π-ΙΨΟ
ΑΔΑΜ 17REQ002065380
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear