Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 5299 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 5299 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ - 5299 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 54/2018
ΑΔΑ 7ΜΜΕΟΡ1Π-Ω51
ΑΔΑΜ 18PROC002968772
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear