Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΟ 5294, ΚΗΟ 5299, και ΚΗΗ 1367 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΟ 5294, ΚΗΟ 5299, και ΚΗΗ 1367 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΟ – 5294, ΚΗΟ – 5299 ΚΑΙ ΚΗΗ - 1367 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 62/2019
ΑΔΑ Ω9ΜΛΟΡ1Π-ΥΔ1
ΑΔΑΜ 19PROC005092337
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear