Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΟ 5294 και ΚΗΟ 5299 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΟ 5294 και ΚΗΟ 5299 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΟ – 5294 ΚΑΙ ΚΗΟ - 5299 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 221/2017
ΑΔΑ Ψ9Κ3ΟΡ1Π-ΕΕΕ
ΑΔΑΜ 17PROC002082543
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear