Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΟ 5294 και ΚΗΟ 5299 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΟ 5294 και ΚΗΟ 5299 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΟ 5294 ΚΑΙ ΚΗΟ - 5299 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 110/2019
ΑΔΑ 7ΝΡΙΟΡ1Π-ΞΔ9
ΑΔΑΜ 19PROC005102838
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-06-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear