Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 5282 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 5282 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ - 5282 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ TOMEA ΡΟΔΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 101/2018
ΑΔΑ ΨΕ2ΥΟΡ1Π-2Μ4
ΑΔΑΜ 18PROC003103030
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear