Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 5270 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 5270 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗO-5270 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER.
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 10/2018
ΑΔΑ Ψ80ΑΟΡ1Π-ΕΝΘ
ΑΔΑΜ 18PROC002607935
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-02-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear