ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ VW – ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ VW – ΧΕΠ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ VW - ΧΕΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2582/2017
ΑΔΑ 7ΝΟΦΟΡ1Π-8ΜΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-06-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear