Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 2013 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 2013 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ – 2013 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ , ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 224/2017
ΑΔΑ ΩΗΘ0ΟΡ1Π-Μ62
ΑΔΑΜ 17PROC002110277
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear