Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ -9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 122/2017
ΑΔΑ Ψ9ΒΒΟΡ1Π-ΝΘ3
ΑΔΑΜ 17PROC006272873
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear