Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ – 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ – 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ( ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ- 9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Αριθμός Εντολής ΑΕ 200/30-09-2019/30-09-2019
ΑΔΑ 6Γ57ΟΡ1Π-7ΦΞ
ΑΔΑΜ 19PROC005663096
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear