Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ -9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 9/2018
ΑΔΑ 6ΩΖ3ΟΡ1Π-ΥΤΜ
ΑΔΑΜ 18PROC003092821
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear