Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ -9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 208/2017
ΑΔΑ ΩΧΕΗΟΡ1Π-ΞΗΟ
ΑΔΑΜ 17PROC001999752
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear