ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗI-9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗI-9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗI-9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ TOMEA XIOY (ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΩΝ)
Αριθμός Εντολής 231/24-08-2020
ΑΔΑ 6ΖΑΥΟΡ1Π-5ΤΥ
ΑΔΑΜ 20PROC007285839
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear