Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΙ 9992 και ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΙ 9992 και ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ – 9992 ΚΑΙ ΚΗΗ - 1049 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 279/2018
ΑΔΑ 72Ξ8ΟΡ1Π-ΚΒΠ
ΑΔΑΜ 18PROC003996457
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear