Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 168/2018
ΑΔΑ 72ΥΗΟΡ1Π-537
ΑΔΑΜ 18PROC003540472
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear