Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ – 9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER ( ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ )
Αριθμός Εντολής ΑΕ 152/10-06-2020/10-06-2020
ΑΔΑ 69ΣΡΟΡ1Π-Φ7Α
ΑΔΑΜ 20PROC006841341
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear