Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9983 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9983 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 9983 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 56/2019
ΑΔΑ ΩΗ47ΟΡ1Π-Ο66
ΑΔΑΜ 19PROC004910397
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-05-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear