ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-9979 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-9979 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-9979 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 768/2018
ΑΔΑ 7ΝΚ5ΟΡ1Π-ΣΑΗ
ΑΔΑΜ 18PROC002656886
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-02-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear