Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9957 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Μυκόνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9957 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Μυκόνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ -9957 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 229/2017
ΑΔΑ ΩΥΥ5ΟΡ1Π-4ΡΥ
ΑΔΑΜ 17PROC002124433
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear