Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΙ 9925 και ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΙ 9925 και ΚΗΗ 1049 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ - 9925 ΚΑΙ ΚΗΗ -1049 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 115/2017
ΑΔΑ ΩΛΗΣΟΡ1Π-ΥΛΔ
ΑΔΑΜ 17PROC006226336
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear