Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-9925 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 34/2018
ΑΔΑ ΩΩΔΣΟΡ1Π-ΠΨΥ
ΑΔΑΜ 18PROC003096535
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear