Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 9925 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 18/2019
ΑΔΑ 6ΡΜΨΟΡ1Π-1Β9
ΑΔΑΜ 19PROC004657455
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear