ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-9925 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-9925 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-9925 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ)
Αριθμός Εντολής 50/30-03-2020
ΑΔΑ ΨΙΣΡΟΡ1Π-ΡΜΟ
ΑΔΑΜ 20PROC006496233
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear