Προμήθεια Ανταλλακτικών για το ΚΗΙ -6783 Mercedes sprinder ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών για το ΚΗΙ -6783 Mercedes sprinder ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια Ανταλλακτικών (μοτέρ και αντίσταση καλοριφέρ) για το ΚΗΙ -6783 Mercedes sprinder ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.
Αριθμός Εντολής 113/14-05-2020
ΑΔΑ ΨΟΑΜΟΡ1Π-3ΦΑ
ΑΔΑΜ 20PROC006709930
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear