ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6783 MERCEDES SPRINDER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6783 MERCEDES SPRINDER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-6783 MERCEDES SPRINDER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΩΣΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΓΝΗΣΙΑ ΟΕ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ)
Αριθμός Εντολής 243/15-09-2020
ΑΔΑ 6ΓΩΩΟΡ1Π-Δ00
ΑΔΑΜ 20PROC007317781
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear