Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6783 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 123/2017
ΑΔΑ ΩΙΕΑΟΡ1Π-Μ22
ΑΔΑΜ 17PROC006274025
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear