Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( Δεύτερη Πρόσκληση ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( Δεύτερη Πρόσκληση )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 6783 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 31/2017
ΑΔΑ ΨΟ1ΦΟΡ1Π-ΥΘΡ
ΑΔΑΜ 17PROC005831826
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear