Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 6783 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 310 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 190/2019
ΑΔΑ ΩΨ55ΟΡ1Π-3ΤΣ
ΑΔΑΜ 19PROC005589857
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear