Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλλονής – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλλονής

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 6782 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FORD TRANSIT CUSTOM
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 50/2019
ΑΔΑ 6Λ93ΟΡ1Π-ΞΜΒ
ΑΔΑΜ 19PROC005001361
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-06-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear