Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΚΗΙ – 6782 ΜΑΡΚΑΣ FORD TRANSIT CUSTOM ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 116/2017
ΑΔΑ 6Ψ04ΟΡ1Π-231
ΑΔΑΜ 17PROC006224433
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear