Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΚΗΙ - 6782 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FORD TRANSIT CUSTOM
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 247/2017
ΑΔΑ ΨΡΒ7ΟΡ1Π-ΝΚΟ
ΑΔΑΜ 17PROC002242413
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-11-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear