Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 6782 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FORD TRANSIT
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 119/2017
ΑΔΑ 6ΧΘΣΟΡ1Π-Τ1Λ
ΑΔΑΜ 17PROC006277824
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear